Ambacht

We maken voordegen die we 24 uur laten rijzen. Van die voordegen maken we brooddegen, die op hun beurt ook 24 uur rijzen. Dit is een fermentatieproces dat ervoor zorgt dat de broden een volle smaak krijgen. Na 48 uur rijzen ontstaat er een netwerk in het deeg dat je terugziet in het gebakken brood.

Dat zogenoemde netwerk is kenmerkend voor ambachtelijk bereid brood.

Sociale impact

Onze duurzame ambitie reikt verder. Naast het gebruik van duurzame grondstoffen, heeft Lekker Brood mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betaald in dienst om zo bij te dragen aan een duurzame arbeidsketen. Een deel van onze medewerkers was niet in staat om zelfstandig een baan te vinden of te behouden. Bij ons in de bakkerij is er wel ruimte voor mensen met lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele of psychische aandoeningen.

Minimaal de helft van onze medewerkers behoort tot deze doelgroep. Door een veilige omgeving te creëren en de juiste begeleiding te bieden aan hen die dat nodig hebben, kunnen we met trots zeggen dat Lekker Brood een sociale onderneming is.

Ongelofelijk lekker brood. Met passie en inventiviteit gebakken.

Gijs Wassenaar

Great organic bread sandwiches. Best granola we ever had!

Stephanie Tanner

Betere kwaliteit is niet te vinden, regelrechte aanrader!

Steph van Soest

×