Met trots kunnen wij mededelen dat Lekker Brood het PSO-certificaat heeft verworven.

Social Return

Wat is Social Return?
Social Return of SROI is bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven op werk of ontwikkelingsmogelijkheden. Overheden zoals gemeenten vragen bij bedrijven of zij deze mensen een kans willen geven binnen hun organisatie. Bij Social Return wordt een bepaald deel van de aanneem/opdracht of subsidiebedrag besteed aan de inzet van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Waar staat PSO voor?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen. De PSO is ontwikkeld om inzichtelijk te maken in welke mate bedrijven bijdragen aan de werkgelegenheid van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO heeft als doel de prestaties van bedrijven die socialer ondernemen te (h)erkennen.

PSO Prestatieniveaus
De PSO erkent vier verschillende prestatieniveaus. Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk. Organisaties die trede 1 behalen presteren bovengemiddeld, bedrijven met trede 2 ruim bovengemiddeld en bedrijven met trede 3 (waar wij deel uit maken) behoren tot de koplopers wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep. Dit betekent: er zijn (in)direct meer personen uit de PSO-doelgroep werkzaam bij een PSO-gecertificeerde organisatie, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) voor Social return
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) voor Social return van PSO-Nederland is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van Social return objectief zichtbaar maakt. Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is het oplossen van een maatschappelijk probleem door Social return bij het bedrijfsleven te stimuleren: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en kwalitatief aan werk helpen bij reguliere organisaties.

Wil je meer informatie over wat Lekker Brood voor jou kan betekenen?

Mail dan naar info@lekkerbrood.nl

×